top responsive web building

SANACE VLHKÉHO ZDIVA

Systém Risanare trvale řeší problém vzlínající vlhkosti a vlhkých zdí. Pouze kombinace dvou produktů Antisale a Risanagel poskytuje definitivní a účinnou léčbu včas.


Systém je:

  • jednoduchý
  • ekonomický: nevyžaduje speciální vybavení
  • rychlý: nevyžaduje čekací doby na impregnaci
  • šetrný k životnímu prostředí: nízký dopad na životní prostředí, nehrozí nebezpečí úniku látky.

JAK APLIKOVAT SYSTÉM RISANARE

1) POTŘEBNÉ NÁSTROJE

- Vrtačka, vrták o Ø12 mm dlouhý jako tloušťka stěny
- Pravítko, tužka, tmel
- Risanagel + aplikátor
- Kbelík Antisale, voda, míchadlo, kartáč
- Makroporézní omítka

2) POŽADAVKY NA PŘÍPRAVU

- Odstraňte všechny vrstvy nad cca 1m postižené zóny
- Změřte tloušťku stěny a nastavte hloubkový doraz na vrtačce na ¾ tloušťky zdi (př. u 40 cm zdi bude hloubka vrtu 30 cm)
- Vytvořte v línii 15 cm od země řadu vrtů o Ø12 mm a rozestupu nejvýše 12 cm

3) INJEKTÁŽ PŘÍPRAVKU RISANAGEL

- Odšroubujte víčko z náplně přípravku Risanagel, našroubujte čerpadlo, a pohybem pístu nahoru a dolů natlakujte
- Zasuňte aplikátor do vývrtu
- Stlačením pístu zahajte injektování a plynulým pohybem vysunujte aplikátor z vývrtu (aby došlo k homogení výplni otvoru)
- Utěsněte vývrt tmelem či sádrou

4) APLIKACE ANTISALE

- Smíchejte Antisale v kbelíku s čistou vodou v poměru 1 díl vody na 3 díly Antisale a promíchejte míchadlem při nízkých otáčkách
- Navlhčete povrch v místech kde došlo k odstranění omítky
- Štětkou aplikujte dvě vrstvy Antisale na celé ploše odhaleného zdiva
- Použíjte makroporézní omítku na finální povrchovou úpravu

VÝPOČET POTŘEBNÉHO MNOŽSTVÍ

Jak spočítat potřebné množství přípravku Risanagel? 


Tloušťka zdi (m) x Délka zdi (m) x 0,85 = počet náplní 


Při výpočtu zohledněte i svislé konce stěn, které mají být ošetřeny. (Je nutné navýšit délku zdi o 0,5 m na každé svislé zakončení.)

CO JE TO RISANAGEL?

Risanagel je chemická látka šetrná k životnímu prostředí. Tento systém nabízí pohodlné, rychlé, ekonomické řešení problematiky vlhkého zdiva. 

Risanagel je migrující krém s hydrofobním účinkem, který vytváří trvalý a definitivní štít před vzlínající vlhkostí. Mění povrchové napětí mezi vodou a stěnami kapilár, vytlačuje vodu a brání před opětovnou vzlínající vlhkosti.

Risanagel zabraňuje strukturálním problémům, jejichž příčinou je voda. Obnovuje komfortní bydlení, řeší problém vzlínající vlhkosti a výkvětů solí, zabraňuje tvorbě skvrn, plísní a odtržení omítky.

KDE SE POUŽÍVÁ?

- Ve smíšeném, cihlovém nebo kameném zdivu, kde se vyskytla vzlínající vlhkost. Jak rozpoznat vzlínající vlhkost?

- Pouze u nadzemního zdiva.

- V soukromých domech, komerčních budovách, u průmyslových a venkovských staveb převážně z minulého století, kde se obvykle problém se vzlínající vlhkostí hojně vyskytuje.

U nadzemního zdiva, kde jsou zjevné problémy zapříčiněné vzlínající vlhkostí.

KDE SE NEPOUŽÍVÁ?

- Pokud je příčina vlhkosti kondenzace, což je jev který se vyskytuje v různých formách a je způsoben nedostatečnou izolací. Chcete-li obnovit izolaci doporučujeme použití Microsfere

- Chcete-li vyřešit infiltraci vody kvůli nefunkční hydroizolaci střech

- V suterénech a u podzemních zdí, kde se vyskytuje tlaková voda

CO JE ANTISALE?

Antisale je směs obsahující výběr z Portlandského cementu, křemičitý písek a speciální přísady, které tvoří bariéru proti vodě-rozpustným solím při vzlínající vlhkosti.

Antisale brání transportu vody a následnému úniku solí a tvorbě výkvětů. Je to ideální základ před pokládkou makroporézních omítek. Antisale by měl být aplikován po aplikaci Risanagelu.

TERMOIZOLAČNÍ ADITIVUM MICROSFERE

Co je to Microsfere?


Microsfere je aditivní směs skládající se z jemných keramických prášku, které se přidávají do interiérových či fasádních barev. Zajišťuje zlepšení tepelně izolační schopnosti a následné úspory energie.


Jedná se o duté mikročástice: jejich zvláštní tvar umožňuje lámat teplo a zajistit součinitel tepelné vodivosti ve výši λ = 0,1W/(m*K)

Jak to funguje?
Microsfere je aditivum, přidává se tedy do jakékoliv malířské barvy a aplikuje na vnitřní či venkovní stěny a stropy.
Natřený povrch po zaschnutí v sobě obsahuje pevnou kompaktní vrstvu mikročástic. Tento druh filmu má teploodrazný efekt: keramické mikročástice odráží tepelné záření a brání prostupu tepla přes nátěr.

Aditivum Microsfere je účiné v zimě i v létě:

V zimě: aplikace na vnitřních stěnách a stropu - Microsfere poskytuje rovnoměrné rozložení tepla v místnosti a tím, že omezuje proudění studeného a horkého vzduchu, do určité míry snižuje teplotní rozdíl mezi stropem a podlahou. Teplo se neztrácí přes stěny ale zůstává v bytové jednotce.

V létě: aplikace na vnějších stěnách - Microsfere brání přehrátí fasád způsobené sluncem a brání přenosu tepla přes stěny (fenomén, který se vyskytuje hlavně v noci). Působení na reflexní a tepelně odrazné keramické mikročástice poskytuje významné snížení teploty uvnitř domu.

Výhody aditiva Microsfere

- Snadné použití, stačí přidat Microsfere do barvy
- Ekonomické a rychlé
- Snižuje tepelné ztráty v zimě
- Zabraňuje přenosu tepla v létě
- Rovnoměrné rozložení teploty na zdi
- Eliminace tepelných mostů
- Brání tvorbě plísní a bakterií
- Zvýšuje odolnost barvy
- Nemá vliv na prodyšnost barvy
- Prokázaná úspora energie
- Šetrné k životnímu prostředí a netoxické

PŘED A PO OŠETŘENÍ POMOCÍ MICROSFERE

 

PŘED OŠETŘENÍM

 

PO OŠETŘENÍ

JAK POUŽÍVAT TERMOIZOLAČNÍ SYSTÉM MICROSFERE

APLIKACE

1) POTŘEBNÉ NÁSTROJE

- Barva, nádoba ná míchání, míchadlo
- Microsfere
- Štětec, váleček

2) PŘÍPRAVA BARVY S MICROSFERE

- Zajistěte dostatečně velký kbelík na smíchání barvy a Microsfere
- Přidejte obsah krabice s Microsfere na 5 litrů barvy
- Míchejte barvu s Microsfere po dobu 5 minut za pomocí míchadla

3) APLIKACE

- Aplikujte barvu s Microsfere pomocí štětce nebo válečku, jak doporučuje výrobce

VLHKOST VE ZDIVU: PROBLÉMY A JEJICH PŘÍČINY

Vlhkost ve zdivu, je vážný problém, který v případě podceňování a nedostatečné léčby může vést k:

- Strukturálním problémům konstrukce
- Špatným životním podmínkám
- Snížení tepelně izolačních vlastností
- Nedokonalosti, jako jsou skvrny, plísně, výkvěty omítek a nátěrů

Existují různé příčiny, kvůli kterým proniká vlhkost do stěn.
Je důležité stanovit správnou diagnózu a odpovídající opatření s cílem provést účinné ošetření.

PROBLÉMPŘÍČINAŘEŠENÍ
1) Průsaky ze střechy Nedostatečná hydroizolace Kontaktujte technický servis pro bezplatnou konzultaci +420 514 514 941
2) Kondenzace kvůli neúčinné tepelné ochraně Absence dostatečné tepelné izolace  Risanare Microsfere
3) Hydroskopická kondenzace Únik solí přítomných ve zdivu a půdě Risanare Antisale
4) Boční pronikání deště Silný déšť na vnější zdi Kontaktujte technický servis pro bezplatnou konzultaci +420 514 514 941
5) Vzlínající vlhkost Mokrá půda, podzemní vody, nedostatek hydroizolace Risanare Barriera
Risanare Antisale
6) Plísně a houby Transudace vlhkostiKontaktujte technický servis pro bezplatnou konzultaci +420 514 514 941

ODEBÍRAT NOVINKY

NESPAMUJEME
novinky zasíláme maximálně jednou za 3 měsíce a Vaši registraci můžete v každém e-mailu jednoduše zrušit

SLEDUJTE NÁS

  • Copyright (c) 2018, Ecobeton Czech Republic s.r.o. - všechna práva vyhrazena
  • ecobeton.com