Cerbero Base - 1 kg Zobrazit větší

Cerbero Base - 1 kg

CRBRB1

Nový produkt

Cerbero Base je impregnační jednosložková akrylová penetrace na vodní bázi. Cerbero Base je bezbarvý, UV stabilní a nežloutnoucí. Cerbero Base je doporučeno aplikovat před aplikací Cerbero Sealeru kvůli zlepšení jeho adheze a zvýšení odolnosti vůči vodě a alkáliím.

Více informací

13 ks

skladem

987 Kč s DPH

Parametry

Odolnost 3 / 5
Stabilita stabilní, lehce ztmavuje povrch o cca 1 tón
Výhody jednosložkový, snadná aplikace, ideální jako první impregnační vrstva, následně doporučujeme v případě potřeby aplikovat Cerbero Sealer
Způsob aplikace ideálně nízkotlakým postřikem s následným zapravením pomocí aplikátoru Shorty / Longy
Vydatnost balení 10 m2 ve dvou vrstvách, (15 m2 v jedné vrstvě)

Více informací

pdf Technický list

pdf Bezpečnostní list


Cerbero Base je impregnační jednosložková akrylová penetrace na vodní bázi. Cerbero Base je bezbarvý, UV stabilní a nežloutnoucí. Cerbero Base je doporučeno aplikovat před aplikací Cerbero Sealeru kvůli zlepšení jeho adheze a zvýšení odolnosti vůči vodě a alkáliím.

Vlastnosti

  • Jednosložková akrylová penetrace na vodní bázi
  • Aplikace pomocí lakovacího válečku, T-barem, Snappy nebo Smoother aplikátorem případně nízkotlakým postřikem
  • Nízké množství VOC
  • UV stabilní, nežloutnoucí
  • Zajišťuje adhezi Cerbero Sealeru
  • Zvyšuje odolnost proti vodě a chemickým látkám
  • Penetrace pro mikrocementy Ercole a Microbond

Aplikace

Povrch musí být dokonale zpevněný, strukturálně jednotný, suchý, zbavený nečistot, mastnoty a předchozích šetření, které by mohly bránit adhezi. Před použitím promíchat nebo protřepat. Aplikujte první vrstvu Cerbero Base pomocí lakovacího válečku, TBaru, Snappy nebo Smoother aplikátorem, případné pomocí nízkotlakého postřiku.
V případě vysoce savých povrchů, zřeďte Cerbero Base u aplikace první vrstvy s 10% vody z důvodu usnadnění aplikace (teplé či větrné počasí, atd.). Po 2 hodinách, jakmile je povrch suchý na dotek, pokračujte druhým
nátěrem. Neřeďte Cerbero Base u druhé vrstvy. Aby bylo docíleno homogenní vrstvy, doporučujeme Cerbero Base
stříkat na povrch pomocí nízkotlakého postřikovače (max. 5 barů). Ihned poté Cerbero Base do povrchu zapravte lakovacím válečkem. Vyvarujte se aplikace nadměrného množství Cerbero Base a zabraňte tvorby kalužin. Aplikujte Cerbero Sealer včas a podle správných metod popsaných v souvisejícím technickém listu.

Použití

Cerbero Base je vhodný pro přípravu podkladů před aplikací cementových stěrek Ercole a Microbond a před aplikaci Cerbero Sealeru.

Upozornění

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při aplikaci nejezte a nepijte. Používejte ochranné rukavice a vhodnou ochranu očí. Ve špatně větraných prostorech používejte vhodný, schválený respirátor. Vyvarujte se vzniku aerosolu. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc okamžitě!

Příslušenství